Relacja z Wojewódzkiego konkursu o tytuł "Najlepszy w zawodzie"

Konkurs o tytuł „Najlepszy w zawodzie”.

W dniu 18 maja 2012 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku jak corocznie odbył się Wojewódzki Konkurs o tytuł „Najlepszy w zawodzie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz.

Wśród zaproszonych gości zaszczycili nas swoją osobą p. Marek Nowicki Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz p. Lucyna Szurman-Pietrzela z Wydziału Edukacji w Gdańsku.

W konkursie udział wzięli uczniowie z Pomorskich Szkół Rzemiosł z Gdańska, z Zespołu Szkół Samochodowych z Gdańska, z Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego z Gdańska, z Zespołu Kształcenia Ponadgimnazjalnego Nr 4 z Kwidzyna, z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 19 z Gdańska, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Malborka, z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 z Gdańska.

O tytuł „Najlepszy w zawodzie” zmagało się 17 uczniów, którzy jako zadanie konkursowe mieli do wykonania płytę mocowania.

Rywalizacja wśród uczestników konkursu była bardzo duża, a poziom wyrównany.

Komisja konkursowa wśród zawodników wyłoniła trójkę najlepszych z najlepszych przyznając:

I miejsce - Adrianowi Bączkowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych
w Malborku

II miejsce -  Piotrowi Pawłowskiemu
Ponadgimnazalnych w Malborku

III miejsce - Bartoszowi Skierce z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 19
w Gdańsku

Zwycięzcy nagrodzeni zostali wielkimi brawami oraz dyplomami i zestawami kluczy STANLEY, a pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Nagrody i dyplomy wręczył dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku p. Andrzej Butowski oraz przedstawiciel Kuratorium p. Marek Nowicki.

Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu nauczania poprzez rywalizację oraz zainteresowanie uczniów zawodami o profilu mechanicznym.

Na koniec dyrektor A. Butowski podziękował wszystkim opiekunom uczniów za troskę i zaangażowanie , a uczestnikom konkursu życzył dalszych sukcesów w nauce zachęcając do uczestniczenia w przyszłorocznym konkursie.

Specjalne podziękowania oraz gratulacje dyrektor CKP Nr 1 w Gdańsku kieruje do wszystkich dyrektorów szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie.

 

Pobierz zadanie konkursowe konkurs.pdf

art-sheet-blart-post-body