Dzień otwarty w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku

Dzień otwarty w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku

W dniu 31 maja 2012r. w godz.9.00-13.00 Centrum było Dniem Otwartym dla uczniów szkół zawodowych zdających w sesji letniej 2012 egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Centrum w sesji letniej 2012 jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w następujących zawodach: ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, blacharz samochodowy , monter mechatronik. Nauczyciele z Centrum przygotowali dla każdego zawodu stanowisko egzaminacyjne z wyposażeniem. Z naszego zaproszenia do odwiedzenia ośrodka egzaminacyjnego skorzystali uczniowie ze szkół : Pomorskich Szkól Rzemiosł, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z Kartuz, Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Żukowa, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr1 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Mechanicznych z Gdyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Prabut, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Gniewie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z Kwidzyna.

art-sheet-blart-post-body