Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012r.

1.Etap praktyczny : dla absolwentów technikum-

- technik mechatronik 311[50] z Pomorskich Szkól Rzemiosł
od 19 do 20 czerwca2012 r.

Absolwent przynosi ze sobą : kalkulator, ołówek, linijkę, gumkę

2.Etap praktyczny : dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

- blacharz samochodowy 721[03] od 2 do 10 lipca 2012 r.

- operator obrabiarek skrawających 722[02]- od 2 do 5 lipca 2012 r.

- monter mechatronik 725[03] od 2 do 6 lipca 2012 r.

- ślusarz 723[03] od 3 do 5 lipca 2012r.

-mechanik – monter maszyn i urządzeń 723[02] od 9 do 10 lipca 2012r.

-mechanik pojazdów samochodowych 723[04] od 10 do 18 lipca2012 r.

Zdający absolwent zasadniczej szkoły zawodowej musi posiadać ze sobą :

-dowód tożsamości

-długopis z czarnym wkładem

- ubranie robocze ( wraz z nakryciem głowy )

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu
egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem

art-sheet-blart-post-body