Działalność dydaktyczna

Podstawową formą pracy dydaktycznej są zajęcia praktyczne, specjalizacje zawodowe, praktyki zawodowe. Prowadzone są również zajęcia dydaktyczne z pracowni mechatronicznej, rysunku technicznego z wykorzystaniem programów komputerowych. 
Zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego opierają się na współpracy Centrum ze szkołami zawodowymi z Gdańska.
Z naszych pracowni mogą korzystać uczniowie szkół:
- zasadniczych szkół zawodowych,
- techników,
- szkół policealnych
- szkól specjalnych


W ramach działalności szkoleniowej Centrum prowadzi kształcenie uczniów szkół zawodowych w zakresie :
- obróbki ręcznej
- obróbki mechanicznej
- obróbki plastycznej 
- obróbki cieplnej 
- spawalnictwa 
- blacharstwa
- montażu mechanicznego 
- projektowania i wytwarzania komputerowego w systemie CAD /CAM
- projektowania obróbki skrawania w symulacji CNC na programie MTS CNC
- programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- badania układów automatyki
- programowania sterowników PLC
- budowy układów pneumatyki i elektropneumatyki
- budowy układów stycznikowo- przekaźnikowych
- elektrotechniki
- poznawanie dokumentacji technicznej i procesów technologicznych 
- pomiarów warsztatowych,
- badania własności mechanicznych i technologicznych
- badania diagnostycznego pojazdów samochodowych 
- obsługa techniczna i naprawa pojazdów samochodowych

Doskonalenie zawodowe dla dorosłych :
Zajęcia prowadzone są w formie kursów w zakresie :
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
- programowania sterowników PLC
- projektowania komputerowe w systemie AUTOCAD, INVENTOR, MEGACAD, EDGECAM , SOLID EDGE
- przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

W roku szkolnym 2011 /2012 Centrum kształci w następujących zawodach:
w Zasadniczej Szkole Zawodowej:
- monter kadłubów okrętowych
- mechanik – monter maszyn i urządzeń

w Technikum :
- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik mechanik okrętowy

- w Szkole Policealnej:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik mechanik

Szkoły z jakimi współpracuje CKP NR1:
- Pomorskie Szkoły Rzemiosł z Gdańska
- Zespól Szkól Budownictwa Okrętowego z Gdańska
- Zespół Szkól Morskich z Gdańska
- Zespól Szkól Samochodowych z Gdańska
- Zespól Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Nr 33 z Gdańska
- Zespół Szkół Energetycznych z Gdańska
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych z Gdyni
- Szkoła Policealna TEB Edukacja z Gdańska
- AP Edukacja z Gdańska
- Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Gdańsk

art-sheet-blart-post-body