Ośrodek Egzaminacyjny

Reforma szkolnictwa zawodowego zmieniła system egzaminów zawodowych zdawanych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Absolwent szkoły zasadniczej lub technikum chcąc zdobyć tytuł zawodowy musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Na terenie całej Polski powołano Ośrodki Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów.

CKP NR1 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym od 2004 roku i upoważnionym do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – część praktyczna w następujących zawodach :

1. Technik mechatronik 311[50]

2. Operator obrabiarek skrawających 722[02]

3. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]

4. Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723[02]

5. Ślusarz 722[03]

6. Technik pojazdów samochodowych 311[52]

7. Monter elektronik 725[01]

8. Blacharz samochodowy 721[03]

9. Monter-mechatronik 725[03]

10. Elektryk 724[01]

oraz do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

art-sheet-blart-post-body