Wojewódzki konkurs o tytuł "Najlepszy w Zawodzie" 2013

WOJEWÓDZKI KONKURS

 

O TYTUŁ:

 

NAJLEPSZY W ZAWODZIE’’

 

I. Organizator

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR1 w GDAŃSKU

 

II. Cel konkursu:

 

1. Zainteresowanie zawodami o profilu mechanicznym

2. Stwarzanie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w zawodach mechanicznych

3. Przybliżanie formy i procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - część praktyczna

 

III. Organizacja konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum o profilu mechanicznym i uczniów klas Zasadniczych Szkół Zawodowych o profilu mechanicznym ( z wyłączeniem uczniów klasy III ZSZ)

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie technikum mechanicznego ,technikum mechatronicznego, technikum budowy okrętów , technik mechanik okrętowy, blacharz, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających , ślusarz , mechanik - monter maszyn i urządzeń itp...

2. Konkurs składa się z 2 etapów:

 

a)  Etap I - ELIMINACJE SZKOLNE

b)  Etap II - FINAŁ  - w CKP NR1 w Gdańsku

 

3. Etap I - szkoła, która chce wziąć udział w Etapie II wyłania dwóch przedstawicieli na podstawie osiąganych wyników na zajęciach praktycznych lub na podstawie zorganizowanego u siebie konkursu

4. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zadania  konkursowego został przedstawiony w załączniku nr1

5. Zgłoszenia uczniów należy dokonać w formie pisemnej na formularzu - załącznik nr 2,3 do dnia 27 marca 2013 r. na adres:

 

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

ul. Sobieskiego 90

80-216 Gdańsk

Tel./fax  58 341 58  32- t216 GDANSK
te-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

6.Uczniowie biorący udział  w etapie II muszą posiadać ważną  legitymację szkolną i ubranie robocze.

7.Konkurs organizowany   jest  cyklicznie co roku w miesiącu maju.

 

IV. Etap II   konkursu:

 

1. Miejsce Etapu II - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku

ulica Sobieskiego 90

2. Etap II odbędzie się dnia   14 maja 2013 r.( wtorek)  i rozpocznie się

o godzinie  9.00

3. Centrum  zapewnia:

 

a) Dokumentację konkursową dla każdego uczestnika Konkursu gwarantując tajność wyboru zadania konkursowego do momentu rozpoczęcia konkursu (zadanie praktyczne w zaklejonej kopercie, która będzie otwierana  przy wszystkich uczniach biorących udział w Konkursie)

 

b) Pełne wyposażenie pracowni w urządzenia, przyrządy i narzędzia potrzebne do prawidłowego wykonania zadania konkursowego

 

c) Przewodniczącego Komisji Konkursowej, która będzie  osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Konkursu i rozstrzygającą wszystkie kwestie sporne zaistniałe podczas Konkursu /nie będzie  to osoba, która będzie w Zespole Sędziowskim/

 

d) Zespół Sędziowski, w skład którego będą  wchodziły  osoby posiadające uprawnienia egzaminatorów OKE w zawodzie ślusarz ,  mechanik - monter maszyn i urządzeń ,mechanik precyzyjny itp.

 

e) Dyplomy dla zwycięzców i uczestników Konkursu

 

f) Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu

 

4. Czas trwania konkursu  wynosi 180 minut. Uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym
i magazynem narzędzi

 

V. Ocenianie wykonania zadania konkursowego, klasyfikacja zawodników

ETAP II:

1. Poprawność wykonywanych zadań konkursowych w  ETAPIE II oceniać będą Zespoły Sędziowskie.

2. Ocenianie będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zasadniczych szkół zawodowych

3. Zespół będzie oceniał wykonanie zadania praktycznego w 4 obszarach:

I obszar - Planowanie pracy

II obszar- Organizowanie stanowiska pracy,

III obszar - Wykonanie  zadania zgodnie z procesem technologicznym ,  bhp, p poż. i ochroną środowiska.

IV obszar - Prezentacja wykonanego zadania

 

4. Zespoły sędziowskie będą oceniały wykonanie części praktycznej zadania konkursowego na podstawie Arkusza Obserwacji stosując ocenianie kryterialne

 

5. W przypadku jednakowej ilości punktów zwycięzcą konkursu zostaje ten   uczestnik  konkursu, który miał większą ilość punktów w obszarze III -wykonanie. Decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Renata Kołtuniał

  1. Załącznik nr1
  2. Załącznik nr2
  3. Załącznik nr3
 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012r.

1.Etap praktyczny : dla absolwentów technikum-

- technik mechatronik 311[50] z Pomorskich Szkól Rzemiosł
od 19 do 20 czerwca2012 r.

Absolwent przynosi ze sobą : kalkulator, ołówek, linijkę, gumkę

2.Etap praktyczny : dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

- blacharz samochodowy 721[03] od 2 do 10 lipca 2012 r.

- operator obrabiarek skrawających 722[02]- od 2 do 5 lipca 2012 r.

- monter mechatronik 725[03] od 2 do 6 lipca 2012 r.

- ślusarz 723[03] od 3 do 5 lipca 2012r.

-mechanik – monter maszyn i urządzeń 723[02] od 9 do 10 lipca 2012r.

-mechanik pojazdów samochodowych 723[04] od 10 do 18 lipca2012 r.

Zdający absolwent zasadniczej szkoły zawodowej musi posiadać ze sobą :

-dowód tożsamości

-długopis z czarnym wkładem

- ubranie robocze ( wraz z nakryciem głowy )

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu
egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem

 

Dzień otwarty w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku

Dzień otwarty w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku

W dniu 31 maja 2012r. w godz.9.00-13.00 Centrum było Dniem Otwartym dla uczniów szkół zawodowych zdających w sesji letniej 2012 egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Centrum w sesji letniej 2012 jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w następujących zawodach: ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, blacharz samochodowy , monter mechatronik. Nauczyciele z Centrum przygotowali dla każdego zawodu stanowisko egzaminacyjne z wyposażeniem. Z naszego zaproszenia do odwiedzenia ośrodka egzaminacyjnego skorzystali uczniowie ze szkół : Pomorskich Szkól Rzemiosł, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z Kartuz, Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Żukowa, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr1 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 z Gdańska, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Mechanicznych z Gdyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Prabut, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Gniewie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z Kwidzyna.

 

Relacja z Wojewódzkiego konkursu o tytuł "Najlepszy w zawodzie"

Konkurs o tytuł „Najlepszy w zawodzie”.

W dniu 18 maja 2012 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku jak corocznie odbył się Wojewódzki Konkurs o tytuł „Najlepszy w zawodzie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz.

Wśród zaproszonych gości zaszczycili nas swoją osobą p. Marek Nowicki Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz p. Lucyna Szurman-Pietrzela z Wydziału Edukacji w Gdańsku.

W konkursie udział wzięli uczniowie z Pomorskich Szkół Rzemiosł z Gdańska, z Zespołu Szkół Samochodowych z Gdańska, z Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego z Gdańska, z Zespołu Kształcenia Ponadgimnazjalnego Nr 4 z Kwidzyna, z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 19 z Gdańska, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Malborka, z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 z Gdańska.

O tytuł „Najlepszy w zawodzie” zmagało się 17 uczniów, którzy jako zadanie konkursowe mieli do wykonania płytę mocowania.

Rywalizacja wśród uczestników konkursu była bardzo duża, a poziom wyrównany.

Komisja konkursowa wśród zawodników wyłoniła trójkę najlepszych z najlepszych przyznając:

I miejsce - Adrianowi Bączkowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych
w Malborku

II miejsce -  Piotrowi Pawłowskiemu
Ponadgimnazalnych w Malborku

III miejsce - Bartoszowi Skierce z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 19
w Gdańsku

Zwycięzcy nagrodzeni zostali wielkimi brawami oraz dyplomami i zestawami kluczy STANLEY, a pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Nagrody i dyplomy wręczył dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku p. Andrzej Butowski oraz przedstawiciel Kuratorium p. Marek Nowicki.

Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu nauczania poprzez rywalizację oraz zainteresowanie uczniów zawodami o profilu mechanicznym.

Na koniec dyrektor A. Butowski podziękował wszystkim opiekunom uczniów za troskę i zaangażowanie , a uczestnikom konkursu życzył dalszych sukcesów w nauce zachęcając do uczestniczenia w przyszłorocznym konkursie.

Specjalne podziękowania oraz gratulacje dyrektor CKP Nr 1 w Gdańsku kieruje do wszystkich dyrektorów szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie.

 

Pobierz zadanie konkursowe konkurs.pdf

 

Wojewódzki Konkurs o tytuł "Najlepszy w zawodzie"

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie "Najlepszy w zawodzie". Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeń w załącznikach.

pobierz regulamin.pdf

pobierz zgloszenie.pdf

 

Szkolenie na egzaminatorów w zawodzie blacharz samochodowy

W dniach 2 i 3 grudnia w CKP Nr1 odbyło się szkolenie kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie blacharz samochodowy przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. W szkoleniu wzięło udział 13 kandydatów na egzaminatorów w zawodzie blacharz samochodowy.

 

Konkurs "Najlepszy w zawodzie"

12 maja 2011 r. w CKP NR1 przeprowadzono II etap międzyszkolnego konkursu, 'NAJLEPSZY W ZAWODZIE'. Patronem honorowym konkursu był Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Sponsorami Urząd Miasta Gdańska, Firma ATES z Gdańska.
Organizatorem konkursu był CKP NR1 w Gdańsku.

Konkurs jest oświatową imprezą prozawodową organizowaną corocznie przez Centrum. W II etapie konkursu wzięło udział 15 uczniów ze szkół zawodowych.

Szkoły uczestniczące w konkursie:
Pomorskie Szkoły Rzemiosł z Gdańska, Zespół Szkół Samochodowych z Gdańska, Zespół Kształcenia Ponadgimnazjalnego z Kwidzyna, Zespół Szkół Morskich z Gdańska, Zespół Szkół Specjalnych z Gdańska, Zespół Kształcenia Gimnazjalnego Nr 33, Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego z Gdańska.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie zawodami o profilu mechanicznym oraz poszerzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w zawodach mechanicznych

 
art-sheet-blart-post-body