Pracownicy Centrum

Dyrektor: mgr inż. ANDRZEJ BUTOWSKI
Zastępca Dyrektora: mgr inż. Renata Kołtuniak
Kierownik warsztatów: licencjat Krzysztof Muszyński

Nauczyciele:
mgr inż. CIUCIAS Tadeusz
mgr inż. DESZCZYŃSKI Konrad
mgr GOLEMSKA Barbara
mgr inż. JESIOŁOWSKI Stanisław 
inż. KOPP OSTROWSKA Magdalena
inż. KOWALSKI Bogusław
mgr KORDEL Krystyna
inż. ŁUKJANOW Piotr
mgr inż. MAZURCZYK Grzegorz
inż. MŁODZIENIAK Kazimierz
mgr inż. NOSEWICZ Piotr
inż. Rurarz Henryk
mgr PAKUŁA Krzysztof
mgr inż. SĘK Grzegorz
SOKOŁOWSKI Tomasz
inż. SOŁTYS Maria
mgr inż. SZUBA Janusz
mgr inż. WRONIECKI Wojciech

Pracownicy administracji i obsługi:

mgr KONECKO Danuta, ISENKO Tatiana, WILIŃSKA-GORCZYCA Halina, ZYGMUNTOWSKA Bożena, ZYGMUNTOWSKI Edmund, BIELECKI Henryk,  GLOMBIN Piotr, JARMOLIŃSKA-KLEWEK Aleksandra, KOŃKO Bogdan, KULPA Jacek, WELKER Adam, KUŁAGA Bożena, BRYL Marcin, mgr ZIÓŁKOWSKA Elżbieta, NEMŚ Michał, WACHUCIK Bogdan.

art-sheet-blart-post-body