Przetargi

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro, pełnienie funkcji doradcy zawodowego.

W załączniku szczegóły.

Pobierz załącznik .docx

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro, pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu.

W załączniku szczegóły.

Pobierz załącznik .docx

 

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej i wynajem garażu

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej i wynajem garażu

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 1 w Gdańsku

ul. Sobieskiego 90 tel./fax (58) 341-58-32, tel.(58)341-39-14

http://www.ckp1.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGON: 191181476 NIP: 957-04-31-291

 

ogłasza przetarg na: - dzierżawę nieruchomości gruntowej - wynajem garażu

I. Przedmiot najmu

1/ nieruchomość gruntowa o pow. 250 m² – teren niezabudowany przyległy do Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku, przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana będzie przez Dzierżawcę wyłącznie na parkowanie pojazdów.

2/ garaż blaszany o powierzchni użytkowej – 24,19 m² znajdujący się na działce przyległej do Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, ul. Sobieskiego 90

II. Okres najmu

Umowa dzierżawy i najmu zostanie zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia

III. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1
  2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku, ul. Sobieskiego 90 w kopercie z napisem „Dzierżawa gruntu i wynajem garażu”, lub przesłać faksem na nr (58) 341-58-32. w terminie do 30.10.2012r. do godz. 11.00

Otwarcie i i odczytanie ofert nastąpi w dniu 30.10.2012 o godz. 11.15 Przedmiot najmu można oglądać w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym

IV. Wybór oferty:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena. Wynajmujący podpisze umowę na dzierżawę gruntu/wynajem garażu z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę.
  2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

V. Załączniki do pobrania

- Formularz ofertowy W przypadku jeżeli oferty będą zawierały taką samą cenę, wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Gdańsk, dnia 09.10.2012 r.Pobierz formularz ofertowy w formacie *.pdf

 

 

OGŁOSZENIE na wynajem okazjonalny gabinetu lekarskiego

OGŁOSZENIE na wynajem okazjonalny gabinetu lekarskiego

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 1 w Gdańsku

ul. Sobieskiego 90 tel./fax (058) 341-58-32, tel.(058) 341-39-14

http://www.ckp1.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGON: 191181476 NIP: 957-04-31-291

 

I. Wynajmie:

- gabinet lekarski z poczekalnią o łącznej pow. 20,40 m2. /gabinet – 14,50 m2, poczekalnia 5,90 m2/

Gabinet posiada następujące wyposażenie:

- szafa lekarska
- kozetka lekarska
- parawan lekarski
- biurko lekarskie
- krzesła

Gabinet znajduje się w budynku przy ul. Sobieskiego 90, na I p.

Do dyspozycji klientów: poczekalnia, toaleta, parking, winda dla niepełnosprawnych

II. Okres najmu

Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia

III. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1.
  2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku, ul. Sobieskiego 90 w kopercie z napisem „Wynajem gabinetu lekarskiego” lub przesłać faksem na nr (58) 341-58-32, w terminie do 30.10.2012 do godz 11.00.

Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 30.10.2012 r. o godz.11.15

 

Pomieszczenie można oglądać w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym.

IV. Wybór oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena. Wynajmujący podpisze umowę z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę.

V. Załączniki do pobrania

- formularz ofertowy

W przypadku jeżeli oferty będą zawierały taką samą cenę, wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Gdańsk, dnia 09.10.2012. 

Pobierz formularz ofertowy w formacie *.pdf

 

 

 

 

 

 
art-sheet-blart-post-body